Knut Lundmark gymnásaoahppin Lulejus (merkejuvvon lianttain), jagi 1908. Govva: Henny Tegström.

Knut Lundmark: " Udju muhto hui vuosttildanhálolaš"

Knut Lundmark čuožžu viessonurkkis váibmu laggá rattis. Skuvla lea beare geađgebalehastima geažis dáppe, nuogis lahka ahte sáhttá várdát lihkastagaid vuollin dearpmis Eadni lea jur steŋgen iežas gámmirii, hirpmástuvvan su “ipmilmeahttun” oainnuin. Muhto ii dan sivas váibmu laggá nu sakka. Ii, dat lea su dihte.

Birgit Carlson, nuorra oahpaheaddji, lea sihke čábbat ja fitmat. Son lea 21 jagi, golbma jagi boarrásit go Knut ja gihliduvvon, muhto dat ii daga maidege. Lea juoga erenomáš Birgittis, juoga earálagan. Son addá vástádusa loguide man giige eará ii daga, muhto ii eanet, son ii soaba riekta deike, ráhpu dan baskkes málla.

Jur dego son.

Skuvlagievkkanoahpahus, Birgit Carlson duogá bealde, vehá akto ieš Govvejeaddji dovdameahttun.

Ungdomsåren

Efter läroverket i Piteå tar Knut Lundmark på nytt strid för sin utbildnings skull. Mot sin mors vilja använder han det stipendium han fått, tar lån och dessutom extrajobb som korrekturläsare vid Norrskensflamman, två nätter i veckan, för att studera vid högre allmänna läroverket i Luleå. Siktet är inställt på Uppsala, universitetsstaden, men vägen dit är ännu lång.

Gymnasietiden är ingen odelad lycka. Knut känner sig ensam och ofta missförstådd, precis som i Piteå, men hittar istället sina gelikar i litteraturen. Hungrigt läser han sig igenom stadens bibliotek, frossar i kunskap och nya idéer. Framför allt Strindberg blir vännen i nöden och Knut blir alltmer radikal. Förhållandet med mor Lovisa slits ytterligare av hans revolt mot religionen, och då Knut marscherar i demonstrationståget 1:a maj 1908 blir han uppkallad av rektorn för att förklara sig. Det sänkta uppförandebetyg som hans uppstudsiga svarstal ger upphov till är det bara att smälta. Snart är han fri.

Breven från fröken Carlson är ljusglimtar i mörkret. Hon är intelligent som få, kan fäktas med orden och förstår fullt ut hans missnöje med att ”…förslöas och förfäas i den medeltida institution som kallas skolan.” Inte heller Birgit Carlson är nöjd över att vara i skola, allt är trögt och tungt i Krokträsk.

Knut Lundmark tar som den förste i sin släkt studentexamen i juni 1908. Genom ett stipendium kan han skriva in sig vid Uppsala universitet senare samma år. Fylld av ungdomlig glöd vill han reformera hela världen och förklara naturen.

Skribent

Karin Tjernström, arkivarie vid Norrbottens museum