BENEATH THE SAME SKY • SAMAN TAIVAAN ALLA • SAMAN TAIHVAAN ALLA • SEAMMA ALMMI VOULDE

Berättar om Norrbottens myllrande mångfald genom sju olika utställningar: Födelse, Mark, Hem, Gräns, Språk, Kraft och Kapital. Utställningarna kommer att vandra runt i regionen där de både sprider och samlar kunskap.

 

Födelse är den första delen i Norrbottens museums berättelse om vår historia.

Liksom rymden omkring oss består historien av tusentals gnistrande stjärnor, fler än vi kan räkna. Där ryms också svarta hål med mörker vi bara kan ana.

I utställningen Födelse riktas stjärnkikaren mot olika tider och platser i Norrbotten, mot människor som varit del av något nytt. Det vi tänker, gör och skapar förändrar dåtid, nutid och framtid. Historien skrivs ständigt om och börjar på nytt.

Den börjar nu. Välkommen in i Födelse.

 

Utforska Födelse

 

I Mark möter besökaren berättelser om människor som på olika sätt livnär sig på vad marken ger.

Berättelser om naturens prövningar och dess rikedom, om att överleva och att helt enkelt vistas i skog och mark – på fjället och i skogen, på myren, åkern och ängen, i hembygden Norrbotten.

 

Kommer snart