BENEATH THE SAME SKY • SAMAN TAIVAAN ALLA • SAMAN TAIHVAAN ALLA • SEAMMA ALMMI VOULDE

Kertoo Norrbottenin suurta monipuolisuutta seittemän näyttelyn kautta: Syntymä, Maa, Koti, Raja, Kieli, Voima ja Kapitaali. Näyttelyt tulevat kulkheen rekiuunia ympäri missä net sekä levittävät ette kerräävät tietoja.

Syntymä

Syntymä on ensi osa Norrbottenin museummin meän histuurian tarinasta. Histuuria koostuu kuin avaruus meän ympärilä tuhansista kiiltävistä tähistä. Enemän mitä saatama räknätä. Sinne mahtuu kans mustia reikiä täynä pimeyttä jota saatama vain aavistaa. Näyttely Syntymä sihtaa tähtikiikaria Norrbottenin eri aikhoin ja paikhoin, ihmishiin jokka on kokenheet jotakin uutta. Mitä met ajattelema, tehemä ja luoma muuttaa mennyttä aikaa, nykyaikaa ja tulevaisuutta. Histuuria kirjotethaan aina uuesti ja alkaa uuesti.

Se alkaa nyt. Tervetuloa Syntymhään.

Tutkia Syntymä