Saman Taihvaan Alla

Saman Taihvaan Alla kertoo Norrbottenin suurta monipuolisuutta seittemän eri kulttuurihistuurioitten näyttelyjen kautta: Syntymä, Raja, Maa, Koti, Kieli, Voima ja Kapitaali. Jokhainen näyttely on yniikki omila kertomuksillaan, kielimuotola, tavoteryhmälä ja formaattila. Ajatus on ette ulottua niin monheen kun maholista ja siksi jokhainen näyttely alkaa Luulajan myseymmitalossa ja sitten tullee kulkheen rekiuunia ympäri missä se sekä levittää ette kerrää tietoja. Sisälön perusta on dikitaalinen näyttely joka tullee sisälthään kaikki näyttelykertomukset monela eri kielilä, joita mennee käyttää riippumatta missä assuu Norrbottenissa eli mailmala.

 

Syntymä

7 huhtikuu 2018 aukasthiin Syntymä, paikka missä kaikki alkaa ja aina muuttuu. Kiiltävän tähtitaihvaan alla kerräintyy kertomuksia uuesta elämästä ja uuesta aijasta; se mikä koko aijan syntyy uuesti. Kohtaa piunjääriä ja niitä jokka auraavat uutta maata, mutta kans kaikkia niitä jokka kaipaavat onnea. Näyttely haluaa herättää keskusteluita ja miettimistä ja hyväksyy kaikitten ette ajatella omasta paikastaan ja identtiteetistään yhteiskunnassa ja ommaa suhetta Norrbottenhiin. Erikoisesti se suuntaa niihin jokka jollakin tavala on normin ulkopuolela.

Saman Taivhaan Alla on monivuotinen prujekti jota Norrbottenin museummi ohjaa.