Utställningsbesök

Välkommen in i Födelse

Välkommen att besöka utställningen Födelse på plan 2 på Norrbottens museum!
Utställningsrummet är öppet för besökare tisdag-fredag 10-16, lördag-söndag 11-16.
Utställningsrummet kan vid vissa tillfällen vara bokat för förbokade grupper.

Praktisk information

När du kommer till utställningsrummet får du ta av dig skorna eller låna skoskydd.
Meddela gärna i förväg om ni är en större grupp eller sällskap som ska besöka utställningen. Kontakta då museets reception: 0920-24 35 02.

Digitalt innehåll

All information i utställningen finns i digital form. Låna en iPad, sätt dig tillrätta och utforska innehållet. Du kan till exempel lyssna på poddar, kolla på filmer och fördjupa dig i mängder av berättelser om många spännande personer med anknytning till Norrbotten. Inne i utställningen finns flera iPads till förfogande. ushnorrbotten.se – tillgängligt dygnet runt var du än är.

 

VISNINGSMANUS FÖDELSE

Detta visningsmanus är framtaget för dig som vill visa/berätta om utställningen ”Födelse” för din grupp. Manuset är även tänkt som hjälp och stöd till personal vid de lokaler där utställningen visas. Använd manusets innehåll på det sätt som passar dig. Använd hela eller delar ur manuset, välj andra berättelser att lyfta fram från den digitala utställningen www.ushnorrbotten.se eller använd tematiken i någon specifik berättelse som utgångspunkt för samtal i din grupp.

Visningsmanuset består av fyra delar med följande innehåll:
1. Bakgrund
Information om Födelse och Norrbottens museums projekt ”Under samma himmel”.

2. Intresseväckare
Den filmatiserade dramatiseringen ”Käre Knut!” som utgår från berättelsen om Knut Lundmark – bondsonen från Älvsbyn som blev astronomen som förändrade världsbilden. Finns under rubriken ”Knut Lundmark – pojken och stjärnorna”, visas via touchscreen-tv:n* (se info nedan).

3. Personliga berättelser
Fokusera på några (förslagsvis en till tre) av de personliga berättelserna från den digitala utställningen. Berätta, visa bilder och annan media via touchscreen-tv:n. Välj fritt bland berättelserna. Här i manuset har vi valt att berätta om Knut Lundmark och Agda Rössel.

4. Avslutande samtal
Knut Lundmark och Agda Rössel var båda pionjärer på olika sätt. De bidrog till att samhället förändrades genom att arbeta för nya idéer och både deras mod och ork att fortsätta kämpa för vad de trodde på trots motstånd och motgångar.
Samtala i gruppen kring frågor som: Hur kan vi vara pionjärer i våra egna liv? Hur hittar man sin inre drivkraft?

*Touchscreen-tv:n fungerar genom att man trycker lätt på skärmens olika bilder och ikoner. De olika berättelserna ligger på förstasidan i form av ett myller av bilder. Tryck och dra på skärmen så kan du dra fram fler bilder från alla håll. Tryck på bilden så visas en kort text och ett bildspel. Tryck sedan på ”Utforska” så hittar du fördjupande texter, bilder, poddar och filmer att ta del av. Du kan alltid komma tillbaka till förstasidan genom att trycka på Födelse-loggan högst upp på skärmen. Tips! Om du trycker på rubriken ”Innehåll”, längst ner till i vänstra hörnet, så visas alla berättelserna listade efter rubrik.

 1. BAKGRUND
Välkomna!
Nu är vi i ”Födelse” som är den första av sju planerade utställningar i Norrbottens museums stora projekt ”Under samma himmel” (USH). USH är ett kulturhistoriskt projekt med målet att berätta om Norrbottens kulturhistoria från inlandsisens avsmältning fram till idag.
Norrbottens museum vill genom denna satsning berätta länets historia på ett sätt som inte har gjorts förut. Museet vill utmana den konventionella historieskrivningen där man oftast utgått från Norrbottens basnäringar; malmen, skogen, älvarna, blir ofta synonymt med männens historia. I ”Under samma himmel” har museet valt att berätta Norrbottens historia utifrån personliga berättelser och enskilda människor. Det är dessa berättelser och dessa personer som utgör utställningsinnehållet.  Museet har även velat tänka i nya banor kring vad en utställning är och skulle kunna vara och hur en kulturhistorisk basutställning kan fungera. Det är en anledning till att allt innehåll är digitalt och finns samlat på en webbplattform med adressen: www.ushnorrbotten.se där ush står för Under Samma Himmel.

Webbplatsen, den digitala utställningen, kommer att växa och fyllas på med många fler berättelser i takt med att de sju olika utställningarna produceras. Berättelserna i innehållet har koppling till utställningarnas olika titlar:
Födelse, Mark, Hem, Kapital, Gräns, Kraft och Språk.
Innehållet i ”Födelse” fokuserar på teman som födelse av nya idéer och ny kunskap, nya tider samt pionjärer. Varje utställning har koppling till ett naturfenomen. Födelse har stjärnhimmel som sitt naturfenomen vilket märks inte minst genom rummets utformning men även genom att flera av berättelserna är kopplade till rymden och stjärnorna.

Skribenter och producenter till berättelserna är till största delen medarbetare på Norrbottens museum, men det förekommer också externt anlitade textförfattare.

Läs gärna inledningstexten till ”Födelse”:
”Födelse är den första delen i Norrbottens museums berättelse om vår historia.
Liksom rymden omkring oss består historien av tusentals gnistrande stjärnor, fler än vi kan räkna.
Där ryms också̊ svarta hål med mörker vi bara kan ana.
I utställningen Födelse riktas stjärnkikaren mot olika tider och platser i Norrbotten,
mot människor som varit del av något nytt.
Det vi tänker, gör och skapar förändrar dåtid, nutid och framtid.
Historien skrivs ständigt om och börjar på nytt. Den börjar nu.”

2. INTRESSEVÄCKARE
Hur kan man förmedla en människas berättelse? Man kan göra det i text och bild, i ljud, i film, genom musik eller man kan till exempel göra det med hjälp av scenisk gestaltning i en dramatisering.

Ni ska få se en filmad dramatisering, ”Käre Knut!”, som handlar om Knut Lundmark – den relativt okända bondsonen från Älvsbyn som blev astronomen som förändrade världsbilden. I filmen får ni träffa Knuts fru, Birgitta Lundmark.
Platsen är deras hem i Lund och året är 1955.
(Birgitta spelas av museipedagog Ida Renlund.)

Spela upp filmen ”Käre Knut!” via touchscreen-tv:n
(Finns inte på webbplatsen ännu men kommer att läggas upp inom kort.)

3. PERSONLIGA BERÄTTELSER
Knut Lundmark
Berätta mer om Knut Lundmark (1889-1958) genom att visa bilder via touchscreen-tv:n:

Visa bilden på tallen vid Knuts barndomshem (fotograferad våren 2018)
Tredje bilden i bildspelet till ”Pojken och stjärnorna”.

”Hur långt är det till himlen?” frågade sig Knut som liten. Detta är den tall som unge Knut tittade på när han undrade hur många tallar man var tvungen att stapla ovanpå varandra för att nå ända upp till himlen. Tallen står fortfarande utanför Knuts barndomshem i Krokträsk utanför Älvsbyn.

Knut var mycket intelligent som barn. Mot hans mammas vilja studerade han vidare.
Visa bilden på Knut som student (Knut längst ner till höger.)
Första bilden i bildspelet till ”Blyg men mycket oppositionell”.

Visa bilden på Birgitta/Birgit i skolköket.
Andra bilden i bildspelet till ”Blyg men mycket oppositionell”.

Knut och Birgitta skrev många brev till varandra. Dessa och andra brev samt en stor mängd annat arkivmaterial från Knut Lundmarks liv och arbete finns i museets arkiv i Arkivcentrum Norrbotten, Höstvägen 7, Luleå.

Knut förändrade den rådande världsbilden!
Visa bilden på en äldre Knut Lundmark framför en bild av Andromedagalaxen/Andromedanebulosan.
Första bilden i bildspelet till ”Någonting av bittert och ljuvt sammanblandat”

Knut Lundmark åstadkom mycket under sin verksamma tid som astronom, till exempel bidrog han till att förändra världsbilden! När Knut var verksam omkring åren 1910 – 1930 hade man inte kommit på Big Bang-teorin. I början av hans karriär hade man inte upptäckt universums expansion. Allt man såg trodde man tillhörde Vintergatan – den enda galaxen. Man trodde att Vintergatan utgjorde hela universum. Men Knut tog fram ett sätt att mäta avståndet till stjärnmoln, så kallade spiralnebulosor (idag kallar vi dem galaxer) och kom fram till att de låg oerhört längre bort än man tidigare trott. Det var särskilt Andromedanebulosan han fokuserade på. Han förstod att de olika spiralnebulosorna var egna fristående galaxer vilket gjorde att uppfattningen om universums storlek förändrades. Hans resultat visade nämligen att universum består av otroligt många fler galaxer än Vintergatan och är oerhört mycket större än man tidigare trott.

Den förste som upptäckte mörk materia …
En nyupptäckt artikel från 1930 (”upptäcktes” 2015) visar att Knut Lundmark faktiskt var den förste som insåg att universum måste innehålla mycket mer massa än vi kan se, numera kallad mörk materia. Mörk materia är en hypotes om en tänkt form av materia som inte avger eller reflekterar elektromagnetisk strålning och därför inte kan observeras på normalt sätt. Fortfarande vet man inte vad den består av. Detta är ett av de stora olösta problemen inom fysiken.

… det är mycket som han borde fått erkännandet för, men vars ära gick till någon annan!
Trots sina vetenskapliga framsteg blev Knut Lundmark inte fullt ut erkänd för sitt arbete under sin samtid. Astronomer som till exempel Edwin Hubble tog, vid ett par tillfällen, åt sig äran på Knuts bekostnad. Hans enkla bakgrund, hans populärvetenskapliga fokus samt att han inte hade lika ”vassa armbågar” som sina astronomkollegor tros vara några av anledningarna till att han inte erkändes för sitt arbete i den grad han förtjänade.

Agda Rössel
Visa bilden på Agda som Sveriges FN-ambassadör 1959.
Andra bilden i bildspelet till ”Agda Rössel – en kvinnlig pionjär inom FN”.

Agda Rössel (1910-2001) från Gällivare blev 1958 utsedd som världens första kvinnliga FN-ambassadör. Hennes utnämning orsakade starka reaktioner, det blev till och med debatt i riksdagen. Inom FN arbetade Agda Rössel med frågor som dödsstraff, kvinnlig omskärelse och familjeplanering. Hon arbetade sedan 20 år som ambassadör runt om i världen, bland annat i Jugoslavien (nuvarande Serbien), Tjeckien, Tjeckoslovakien och i Grekland. Trots detta är Agda Rössel relativt okänd, till och med i hennes hemlän Norrbotten. Berättelsen om Agda Rössel är också en historia om priset en kvinnlig pionjär får betala i en mansdominerad värld.

Lyssna i podcasten till Elin Jäderström (journalist och författare) som berättar om hennes släkting Agda Rössels liv, från uppväxten i Gällivare till utrikespolitikens maktkorridorer och diplomatins finrum samt om det pris hon fick betala som kvinnlig pionjär i en mansdominerad värld. (44 min)

Podcasten hittar du under avsnittet ”Utforska” i berättelsen ”Agda Rössel – en kvinnlig pionjär
inom FN”.

4. AVSLUTANDE SAMTAL

Knut Lundmark och Agda Rössel var båda pionjärer på olika sätt. De bidrog till att samhället förändrades genom att arbeta för nya idéer och ny kunskap. De hade både mod och ork att fortsätta kämpa för vad de trodde på trots motstånd och motgångar. De måste ha haft en stark tilltro till sin egen förmåga, tillsammans med en stor drivkraft att kämpa för att nå sina mål. Vad kunde deras drivkraft bero på? Hur kan vi vara pionjärer i våra egna liv? Hur hittar man sin inre drivkraft?

Kanske handlar det om att hitta det där som just DU brinner för och får kraft och glädje av. Det som du tycker om och blir glad av kan vara det som kickar igång din egen inre drivkraft. Våga tro på dig själv, din unika idé, ditt nyskapande projekt eller vad det än är som du vill uppnå eller åstadkomma. Våga gå dina egna vägar även om det innebär att rådande normer i samhället utmanas. Fokusera på vad du vill och lyssna mer till din inre röst och på de som stöttar dig, än till de som kanske bara vill påpeka hinder, problem och risker som eventuellt finns i din väg.

Dessa frågor kan ge ledtrådar till vad som är just DIN grej, vad just du brinner för:

– Vad får dig att le? (Aktiviteter, hobbies, människor, projekt, djur, resor med mera.)
– Vilka aktiviteter får tiden att bara flyga fram för dig?
– Vad får dig att må bra?
– Vem/vilka inspirerar dig mest? (Det kan vara någon du känner eller inte känner.)
– Vad är du särskilt bra på? Vad brukar andra be dig om hjälp med?
– Tänk dig att du är 90 år gammal och sitter i skuggan en varm sommardag. En lätt bris svalkar skönt och du är lycklig över det fantastiska liv du har haft. När du ser tillbaka på livet och allt du har gjort och alla människor du träffat, -vad tror du har varit viktigast för dig i ditt liv?

Om ni har tid så kan gruppdeltagarna använda i-padsen i utställningen och på egen hand utforska innehållet i den digitala utställningen.
Avslutningsvis, berätta gärna att adressen till den digitala utställningen är www.ushnorrbotten.se
– tillgänglig var du än befinner dig!

Lycka till med din visning av Födelse!

Skribent:
Ida Renlund, museipedagog
Norrbottens museum

Senast uppdaterad 2018-06-29