Norrbottena Museum

Norrbottena museum lea Ruoŧa leanamuseum viidodaga bealis stuorimus leana. Norrbottenis lea válljogas eatnamat mat ollá rittus duoddarii, mas lea badjel 10 000 jagi boares kulturhistorjá. Leana lea máŋggakultuvralaš biras,mii govvida sámi, duortnosleagisuoma, suoma, ruoŧa ja ođđaruoŧa kultuvrra.

Loga eanet musea ruovttusiiddus.

Rabasáiggit:

Mánnodagaid gitta
Disdaga-bearjadaga 10.00-16.00
Lávvordaga-bassin 11.00-16.00

Eará rabasáiggit:
Skilleduorastaga 10-13.
Kristosa bajásčuožžilan beaivve, Hellodatbeaivve, Álbmotbeaivve 6/6 ja Loahppážiid rabas 11-16.

Gitta:
Guhkesbearjadaga, beassášruohta, beassášbeaivve ja nuppi beassášbeaivve.
Vállbora.
Mihcamárruohta ja mihcamárbeaivve.
Juovlaruohta, juovlabeaivve ja nuppi juovlabeaivve.
Ođđajagiruohta ja ođđajagibeaivve.